GPRS Terminali

Ei terminal GPRS TERC F1

ID proizvoda :

Nazad na grupu
Cena0.00 din
Ei terminal GPRS TERC F1

Bežični prenos preko sistema mobilne telefonije omogućava:

- očitavanje fiskalne memorije za potrebe Poreske uprave
- upis i čitanje artikala i prometa za potrebe korisnika
- ekonomičan prenos podataka preko GPRS komunikacije
- jednostavno rukovanje i vizuelna indikacija statusa uređaja
- transparentno korišćenje bar-kod čitača i drugih periferijskih uređaja
- rad sa svim modelima kasa iz programa Ei Informatike

 

 

 

 

 

 

 

 

Štampaj proizvod