Matematički

CASIO FX-991 ES

ID proizvoda :

Nazad na grupu
Cena0.00 din
CASIO FX-991 ES

Matematički kalkulator sa 417 funkcija

Osnovne matematičke operacije, memorijski tasteri, trigonometrijske funkcije, hiperboličke funkcije, prevođenje koordinata, statističke operacije, standardno odstupanje, regresiona analiza, permutacije, kombinacije,kompleksni brojevi. RAČUNANJE MATRICA


Materijal tastera -    Plastika
Tip displeja -  LCD , 2 linije
Napajanje -    Solar/Baterija
Dimenzije u mm -  158x78x16

Težina - 120g 

Plastična futrola

Štampaj proizvod