Telefoni

OLYTALK 440

ID proizvoda :

Nazad na grupu
Cena0.00 din
OLYTALK 440

Identifikacija

Široki LCD displej sa 15 znakova

Mogućnost memorisanja do 55 imena i brojeva

Displej pokazuje ime, broj, vreme i datum

Mogućnost programiranja određenih zona poziva

Prelistavanje poruka 

Brisanje jedne ili svih poruka

Transfer broja pozivaoca direktno u memoriju

Speaker phone sa podešavanjem jačine zvuka i On/Off indikatorom

10-direktnih memorija

10-memorija za brzo biranje

Ton/Puls prekidač

Flash/Redial i Pauza tasteri

Poziv na čekanju sa LED indikatorom

Štampaj proizvod